Rent havmiljø nu!

Pressemeddelelse

Vi har nu dannet en forening med navnet: RENT HAVMILJØ NU.

Vi er en gruppe på Agersø, der gennem 16 år har kæmpet for at få miljømyndighederne til at stoppe import af spildevand fra Norge og andre lande. Der er gennem de sidste 20 år udledt millioner af tons forurenet spildevand bl.a. fra Norge til det danske havmiljø fra et rensningsanlæg på Stigsnæs ved Skælskør. Dette har bevirket, at fisk og flere andefugle er forsvundet. Vi må begrænse udledningen af forurenet spildevand, ellers bliver vores farvande så forgiftede, at det bliver farligt at bade i havet.

Myndighederne tøver med at få undersøgt havmiljøet og begrænse udledningen af giftige kemikalier, men vi kan ikke vente mere.

RENT HAVMILJØ NU har i samarbejde med Danmarks fiskeriforening allerede fået udarbejdet en annalyse rapport af Århus Universitet, fået taget bundprøver og iværksat undersøgelser af fisk og muslinger. Vi håber, at disse undersøgelser vil kaste lys over forureningens omfang, så forureningen kan stoppes.

Vi opfordrer andre grupper til at gøre det samme de steder, hvor der er mistanke om forurening, så vi sammen kan udbrede disse undersøgelser til flere steder i Danmark.

Det er klart, at disse undersøgelser vil koste penge, derfor beder vi alle, der er interesseret i Rent Havmiljø Nu om at støtte op om foreningen.

Foreningen Rent Havmiljø Nu er stiftet den 18. oktober 2020.

CVR- NR.: 41781246.

Foreningens formål er.

  1. Skabe folkelig debat om emnet.
  2. Arbejde for en stærkere miljølovgivning for udledning af spildevand og et stop for import af spildevand.
  3. Iværksætte undersøgelser af havmiljøet for at dokumentere havmiljøets tilstand.
  4. Rejse midler, der kan finansiere undersøgelser og prøvetagninger i havmiljøet i Danmark.

Kontingent: 300 Kr. for enkel medlemmer og 1.000 Kr. for foreninger, andre organisationer og virksomhed. Der må gerne doneres mere.

Beløb kan indsættes på Konto 6150 – 262839 . Husk at påføre navn og adresse.

Foreningen Rent Havmiljø Nu, findes under navnet www.renthavmiljo.nu // www. Renthavmiljo.dk   

Foreningens vedtægter m.m. findes på vores hjemmeside.

Formand: Jan Rasmussen, fisker

Næstformand: Henrik Toft Jensen, lektor emeritus

Kasserer: Søren Anker Jensen, Næstformand i Storebælts Småbådsklub.

Yderligere oplysninger Formand Jan Rasmussen:

Mail: janteker@gmail.com

Tlf   : 40598243

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *